top of page

Hierdie aanbieding gaan oor die wonderlike wêreld van die 3 klassieke verfyningskunste. Begin met kōdo, die manier van geur, en dit gaan verder met verskillende aspekte van die gebruik van wierook vir speletjies. Vervolgens word gekyk na kadō, die kuns van blommerangskikking. Uiteindelik kyk dit gedetailleerd na chadō, die manier van die tee, deur in te trap in die trappe van die teeplegtigheid. Dit verduidelik hoe uitnodigings voorberei word, die gereedskap wat gebruik word tydens die seremonie en selfs hoe om verskillende soorte tee te maak! Soos altyd eindig dit met 'n tuisopdrag!

Die kuns van wierook, blommerangskikking en tee-aanbieding

$0,00Price
  • Hierdie aanbieding word in Pdf-formaat aangebied.

  • You may use our powerpoints for personal use and in any type of nonprofit. Please note that it is prohibited to use this powerpoint for commercial purposes, and that violation can cause penalties.

bottom of page