top of page

Præalgebra review præsentationen dækker mange emner, herunder reelle tal, operationer med heltal, brøker, procentandel, perimeter, areal, volumen, overfladeareal, sandsynlighed, datatyper, centrale tendenser, kvartiler, frekvensdiagrammer, grafer og boks- og whisker-plot .

Præsentation af Prealgebra Review

$0,00Pris
  • Denne fil leveres i Microsoft Powerpoint-format.

  • Du kan bruge vores powerpoints til personlig brug og i enhver form for nonprofit. Bemærk, at det er forbudt at bruge dette powerpoint til kommercielle formål, og at overtrædelse kan medføre sanktioner.

bottom of page