top of page

Denne præsentation tager først en hurtig gennemgang af de typer psykiske sygdomme og deres årsager. Dernæst ser det på forskellige tilgange til behandling af psykiske sygdomme, herunder psykoterapi, medicin og egenomsorg.

Præsentation af behandlinger med psykisk sygdom

$0,00Pris
  • Denne fil leveres i Pdf-format

  • Du kan bruge vores powerpoints til personlig brug og i enhver form for nonprofit. Bemærk, at det er forbudt at bruge dette powerpoint til kommercielle formål, og at overtrædelse kan medføre sanktioner.

bottom of page