top of page

Die chemie as 'n wetenskaples bevat baie onderwerpe. Dit begin met 'n blik op chemie en die verskillende takke van chemie. Vervolgens word gekyk na die wetenskaplike metode. Hierna fokus die les op hoe om 'n eksperiment (met die soorte veranderlikes) uit te voer, en hoe om die afhanklike veranderlike te meet. In die bespreking oor die afhanklike veranderlike word in die aanbieding gekyk na die SI- en SI-basiseenhede, sowel as die voorvoegsels wat voor hulle gevoeg kan word. Die aanbieding sluit af met 'n blik op grafiese resultate.

Chemistry as a Science Presentation

$0,00Price
  • Hierdie lêer word in Microsoft Powerpoint-formaat verskaf.

  • You may use our powerpoints for personal use and in any type of nonprofit. Please note that it is prohibited to use this powerpoint for commercial purposes, and that violation can cause penalties.

bottom of page