top of page

Tato prezentace je skutečně jedinečná. Prezentace začíná představením sociologie a použitím hypotetického. Poté postupuje dále a zkoumá, jak dnes chápeme Japonsko a rámec Nihonjinron. Dále se zaměřuje na jedinečnost Japonska a končí pohledem na Theodora Bestora a povahu společenské jedinečnosti.

Prezentace sociologie v Japonsku

0,00$Cena
  • Tento soubor je poskytován ve formátu Pdf

  • Naše powerpointy můžete použít pro osobní potřebu a v jakémkoli neziskovém typu. Vezměte prosím na vědomí, že je zakázáno používat tento powerpoint pro komerční účely a toto porušení může být pokutováno.

bottom of page