top of page

Тази презентация, последната в японската история и култура, първо обхваща начина, по който се самоусъвършенстваме и сценичната теория на индивидуалните промени. След това се разглеждат етапите на хансей (саморефлексия) и будистки контекст на хансей. След това презентацията превключва предавките към основата на hansei, последвана от поглед към бизнес приложенията. И накрая, курсът завършва с поглед върху окончателно задание за размисъл.

Самоусъвършенстване в Япония Презентация

$0,00Цена
  • This file is provided in Pdf format

  • Можете да използвате нашите PowerPoints за лична употреба и във всякакъв вид организации с нестопанска цел. Моля, обърнете внимание, че е забранено използването на този PowerPoint за търговски цели и това нарушение може да доведе до санкции.

bottom of page