top of page

A presentación da revisión da prealxebra abrangue moitos temas, incluíndo números reais, operacións con números enteiros, fraccións, porcentaxe de proporción, perímetro, área, volume, superficie, probabilidade, tipos de datos, tendencias centrais, cuartís, gráficos de frecuencia, gráficos e gráficos de caixas e bigotes. .

Presentación da revisión de Prealgebra

0,00$Price
  • Este ficheiro fornécese en formato Microsoft Powerpoint.

  • Podes usar os nosos powerpoints para uso persoal e en calquera tipo de organización sen ánimo de lucro. Ten en conta que está prohibido usar este powerpoint con fins comerciais e que a violación pode causar sancións.

bottom of page