top of page

Презентацията за преалгебра за преглед обхваща много теми, включително реални числа, операции с цели числа, фракции, процентно съотношение, периметър, площ, обем, повърхност, вероятност, видове данни, централни тенденции, квартили, честотни диаграми, графики и графики за кутии и мустаци .

Презентация за преглед на преалгебра

$0,00Цена
  • Този файл се предоставя във формат Microsoft Powerpoint.

  • Можете да използвате нашите PowerPoints за лична употреба и във всякакъв вид организации с нестопанска цел. Моля, обърнете внимание, че е забранено използването на този PowerPoint за търговски цели и това нарушение може да доведе до санкции.

bottom of page