top of page

Тази презентация разглежда задълбочено ранната японска история на изкуството, като същевременно предоставя общ преглед на всички периоди в японското изкуство до периода Рейва. В своите раздели за различните периоди той обхваща периода Jōmon, периода Yayoi, периода Kofun, периода Asuka, периода Nara, периода Asuka и периода Heian. Всеки от тях има между 2 и 7 специални слайда.

Ранно представяне на японското изкуство

$0,00Цена
  • This file is provided in Pdf format

  • Можете да използвате нашите PowerPoints за лична употреба и във всякакъв вид организации с нестопанска цел. Моля, обърнете внимание, че е забранено използването на този PowerPoint за търговски цели и това нарушение може да доведе до санкции.

bottom of page