top of page

Тази презентация обхваща това, което са десетични знаци, как да ги пиша, частите от десетичната запетая и разнообразни забавни упражнения, които да правите като група!

Представяне на десетични знаци

$0,00Цена
  • This file is provided in Microsoft Powerpoint format.

  • Можете да използвате нашите PowerPoints за лична употреба и във всякакъв вид организации с нестопанска цел. Моля, обърнете внимание, че е забранено използването на този PowerPoint за търговски цели и това нарушение може да доведе до санкции.

bottom of page