top of page

Химията като урок по природни науки съдържа много теми. Започва с поглед върху това какво е химия и различните клонове на химията. След това разглежда научния метод. След това урокът се фокусира върху това как да се проведе експеримент (с видовете променливи) и след това как да се измери зависимата променлива. В дискусията за зависимата променлива презентацията разглежда базовите единици SI и SI, както и префиксите, които могат да бъдат добавени преди тях. Презентацията завършва с поглед върху графичните резултати.

Химията като презентация на науката

$0,00Цена
  • Този файл се предоставя във формат Microsoft Powerpoint.

  • You may use our powerpoints for personal use and in any type of nonprofit. Please note that it is prohibited to use this powerpoint for commercial purposes, and that violation can cause penalties.

bottom of page