top of page

Vlastnosti prezentace hmoty pokrývají širokou škálu témat, včetně konceptů denity, hmotnosti, objemu a vztlaku! Součástí je také pěkný experiment - pokyny k experimentu (tj. Jak experiment provést) najdete v samostatném souboru ke stažení!

Charakteristika prezentace hmoty

0,00$Cena
  • Tento soubor je poskytován ve formátu Pdf.

  • Naše powerpointy můžete použít pro osobní potřebu a v jakémkoli neziskovém typu. Vezměte prosím na vědomí, že je zakázáno používat tento powerpoint pro komerční účely a toto porušení může být pokutováno.

bottom of page