top of page

Характеристиките на представянето на материята обхващат голямо разнообразие от теми, включително концепциите за плътност, маса, обем и плаваемост! Включен е и хубав експеримент - намерете насоките за експеримента (т.е. как да направите експеримента) в отделно за сваляне!

Характеристики на презентацията на въпросите

$0,00Цена
  • Този файл се предоставя във формат PDF.

  • Можете да използвате нашите PowerPoints за лична употреба и във всякакъв вид организации с нестопанска цел. Моля, обърнете внимание, че е забранено използването на този PowerPoint за търговски цели и това нарушение може да доведе до санкции.

bottom of page