top of page

Neste powerpoint creado polo instrutor e director executivo do curso, April W., aprendemos todo sobre os conceptos básicos da álxebra. A presentación analiza a resolución de problemas de palabras, variables, expresións, ecuacións, a orde das operacións, propiedades dos números, relacións, funcións e remata coa aprendizaxe da interpretación de gráficos.

Conceptos básicos da presentación da álxebra

0,00$Price
  • Este ficheiro fornécese en formato Microsoft Powerpoint.

  • Podes usar os nosos powerpoints para uso persoal e en calquera tipo de organización sen ánimo de lucro. Ten en conta que está prohibido usar este powerpoint con fins comerciais e que a violación pode causar sancións.

bottom of page