top of page

U ovom PowerPointu koji je stvorio viši instruktor i izvršni direktor tečaja, April W., saznajemo sve o osnovama algebre. Prezentacija se bavi rješavanjem problema s riječima, varijablama, izrazima, jednadžbama, redoslijedom operacija, svojstvima brojeva, relacijama, funkcijama i završava s učenjem tumačenja grafova.

Osnovi prezentacije algebre

0,00$Price
  • Ova datoteka je isporučena u Microsoft Powerpoint formatu.

  • You may use our powerpoints for personal use and in any type of nonprofit. Please note that it is prohibited to use this powerpoint for commercial purposes, and that violation can cause penalties.

bottom of page